PBM-RICHTLIJNEN/CE-STANDAARDEN, wij adviseren u graag.

Vaak krijgen wij de vraag wat zijn PBM’s, onder welke categorie moet de bedrijfskleding voldoen ….. PBM land het kan af en toe een wirwar zijn. Kort en bondig hebben we onderstaan ea uitgezet.
Uiteraard adviseren we u graag verder omtrent uw PBM’s en bedrijfskleding.

PBM-RICHTLIJNEN/CE-STANDAARDEN

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn middelen die de gebruiker beschermen tegen één of meerdere gezondheids- of veiligheidsrisico’s. Om persoonlijke beschermingsmiddelen in de EU te mogen verkopen, dient de richtlijn 89/686/EG te worden gevolgd. Dit is de Europese richtlijn voor de regeling van PPE-producten. In de richtlijn zijn de eisen vastgelegd op het gebied van werking, markering, technische documentatie en het verkrijgen van het CE-keurmerk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden in de richtlijn in drie categorieën ingedeeld:

Categorie I – Eenvoudige beschermingsmiddelen waarvan de gebruiker zelf het beschermingsniveau kan beoordelen.
Bijvoorbeeld regenkleding.

Categorie II – Gemiddelde (noch eenvoudige, noch geavanceerde) beschermingsmiddelen die beschermen tegen gemiddelde risico’s.
Bijvoorbeeld waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid, veiligheidsschoenen, veiligheidshandschoenen, kniebescherming, vlamwerende kleding, zaagbescherming.

Categorie III – Geavanceerde beschermingsmiddelen die de gebruiker beschermen tegen levensgevaar of ernstig, blijvend letsel en waarbij de gebruiker de risico’s niet zelf en tijdig kan identificeren.
Bijvoorbeeld beschermende kleding tegen de thermische gevaren van een elektrische boog.

 

Beschermingsmiddelen in categorie II en III hebben een typegoedkeuring van een bevoegde instantie en zijn aangepast aan meerdere, verschillende geharmoniseerde standaarden. Om PPE-producten te mogen verkopen, moeten deze een CE-keurmerk dragen. Het CE-keurmerk betekent dat het product een typegoedkeuring heeft en voldoet aan de eisen die aan persoonlijke beschermingsmiddelen worden gesteld in de richtlijn 89/686/EG.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *