Safetycheck

Is uw personeel veilig op de werkvloer?

Worden juiste PBM's gebruikt? Wanneer heeft u voor het laatst een lektestgedaan?

Omdat ieders gehoorgang continu verandert, bestaat ook voor otoplastieken op maat het risico dat ze na verloop van tijd geluid niet meer optimaal tegenhouden. Daarom moet gehoorbescherming op maat jaarlijks worden getest. Deze ‘lektest’ is nodig voor CE-certificering. Die certificering (en dus ook de lektest) is sinds 21 april 2019 verplicht voor gehoorbescherming voor bedrijven.

Meld je hieronder aan

    PBM AdviesOtoplastieken Advies