ELTEN

Wie vandaag in de toekomst kijkt, kan morgen het onmogelijke, mogelijk maken!

Zoals de arbeidsmarkt verandert, zo veranderen met de tijd ook de wensen. Bij Elten stelt men de vraag welke eisen de arbeidsmarkt stelt, om zo onze klanten te voorzien van speciale concepten voor diverse segmenten in de markt. Vakbekwame binnen– en buitendienst maken een risicoprofiel specifiek op bepaalde werkomstandigheden gericht. Hier geven zij het juiste advies, welke veiligheidsschoen bij welke omstandigheden het best zijn in te zetten. Begeleidende evaluatierapporten geven een optimaal advies en een prima naslagwerk voor de betrokkenen.

Sinds jaren belevert ELTEN via nationale en internationale dealers diverse doelgroepen zoals: industrie, logistiek, bouw en installatie, groenvoorziening, zorgsector, sociale werkplaatsen etc. een breed pakket aan moderne en functionele veiligheidsschoenen.

Het Elten assortiment "Take a walk on the SAFE side"